×
×
Atec

مجتمع نمایشگاهی/ اداری آشنا

توضیحات

کارفرما: شرکت بازرگانی صنعتی ایران اطلس
مکان: کیش
طراحی مجتمع اداری آشنا در مسابقه‏ای که از طرف شرکت بازرگانی صنعتی ایران اطلس برگزار گردید مقام اول را کسب نمود و در ادامه طراحی مرحله اول توسط این مشاور با استناد به دو اصل یعنی ایجاد فضای جذاب برای تجارت و سیاحت و عرصه های نمایشگاهی آغاز گردید.
دسته بندی فضایی به صورت یک معماری درون کالبدی در ۳ گروه دفاتر تجاری و اداری، فضاهای نمایشگاهی خرد (غرفه ها) و کلان (سالن های باز نمایشگاهی) و همچنین بخش انبارها و پارکینگ ها دسته بندی گردیده است. در طراحی بنا سعی بر این بوده تا آنچه از مقوله نور، شفافیت انعکاس، درون گرائی، حرکت و… و بسیار مبانی دیگر که ذات و هندسه معماری ایرانی وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.
پیکره اصلی به ارتفاع ۶۰ متر است و در چشم اندازهای خارجی نیز از تمامی بدنه های حجم حاصله می توان فرصت های تبلیغاتی بوجود آورد. همچنین امکان استقرار سیستم های انرژی خورشیدی در پوشش نهایی سقف وجود دارد.

سرویس های مرتبط با این پروژه