×
×
Atec

مرکز گردشگری آبدرمانی سرعین

توضیحات

کارفرما: شرکت طبیعت سبز پارس
مکان: سرعین

این طرح در جنوب شهر سرعین و با سطح زیربنای ۴۶۴۰۰۰ و با برآورد ۴۶۲۰۰۰۰ میلیون ریال می‏باشد.
فضاهای طرح شامل:
مجتمع آبدرمانی بانوان و آقایان

سرویس های مرتبط با این پروژه