×
×
Atec

ورزشگاه بعثت

توضیحات

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مکان: تهران
در طراحی این استادیوم سرپوشیده از تقابل دو سقف یکپارچه که به صورت متقارن در روبروی هم قرار گرفته اند، تشکیل شده است . سقف بوسیله ی چهار خرپای نیم دایره ای شکل که بر روی ستونهای عظیمی نشسته اند شکل گرفته و یک حجم دوکی شکل که نشانگر یک بنای مدرن است را تشکیل می‏دهد. ابرهای سقف سبک شده اند و به صورت سایه بان برای مجموعه عمل می‏نماید.
از ایده‏ی گودال باغچه و پل‏های ارتباطی برای رسیدن به بنا استفاده شده و همچنین نورگیرهایی در طرفین بنا و همین طور شکاف میان دو سقف پیش بینی شده است که نور مجموعه را در روز تأمین می نماید.

سرویس های مرتبط با این پروژه